Keutamaan Zakat Mal: Cara Menghitung dan Membayarnya - GoAmal

Keutamaan Zakat Mal, Cara Menghitung dan Membayarnya

Zakat secara umum dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal adalah pada waktu pelaksanaan dan jenis zakat yang dikeluarkan.

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang jenis dan cara memperolehnya tidak bertentangan dengan agama. Zakat mal dibayarkan saat sudah mencapai nisab (jumlah harta minimum  yang dikenakan zakat) dan haul (kepemilikan harta sudah mencapai setahun).

Lalu, apa saja yang menjadi keutamaan Zakat Mal? Mari simak penjelasan di bawah ini:

1. Zakat Menyempurnakan Keislaman

Zakat merupakan rukun Islam ke tiga. Membayar zakat mal baik secara langsung maupun membayar zakat mal online berarti menjalankan rukun Islam yang menyempurnakan keislaman.

2. Zakat Membersihkan Harta

Di dalam harta setiap muslim, terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Membayar zakat mal berarti telah membersihkan harta yang dimiliki.

3. Zakat Menjadi Sebab Turunnya Kebaikan

Membayar zakat mal online maupun langsung dapat menjadi sebab turunnya kebaikan kepada muzaki (orang yang membayar zakat). Sedangkan menahan zakat mal dapat menghalangi turunnya kebaikan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “Tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka melainkan mereka dihalangi mendapatkan hujan dari langit. Seandainya bukan karena hewan ternak, niscaya mereka tidak akan mendapat hujan.” (HR. Ibnu Majah No.4019)

4. Zakat Menghapus Dosa

Allah mengampuni dosa bagi orang yang membayar zakat. Allah berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 12:

“Sungguh, jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul – rasul Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang terbaik, sesungguhnya Aku akan menghapus dosa – dosamu.” (QS. Al-Maidah: 12)

Cara Menghitung Zakat Mal

Zakat mal yang sudah mencapai nisab dan haul wajib dikeluarkan sebesar 2,5 % dari total harta yang dimiliki. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki total kekayaan 100.000.000 maka zakat mal yang harus dikeluarkan adalah :

Rp. 100.0000.000 x 2,5% = Rp2.500.000

Zakat mal berupa emas, perak, surat berharga, tabungan, perdagangan, dan peternakan dikeluarkan satu kali setiap tahun. Sedangkan untuk zakat pertanian dikeluarkan setiap panen apabila mencapai nisab (653 kg beras).

Cara Membayar Zakat Mal

Cara membayar zakat mal dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Zakat mal yang dibayarkan secara langsung dapat melalui masjid atau  lembaga penyalur zakat.

Membayar zakat mal online dapat melalui portal online ataupun transfer kepada lembaga penyalur zakat. Membayar zakat mal online memiliki kelebihan dibandingkan dengan membayar zakat mal secara langsung.

Membayar Zakat mal online dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Selain itu membayar zakat mal online lebih cepat seperti berbelanja online, hanya perlu beberapa kali klik dan zakat langsung tertunaikan.

Namun, meskipun cepat dan mudah ada yang perlu diperhatikan ketika akan membayar zakat mal melaui portal online. Perhatikan apakah portal tersebut milik lembaga penyalur zakat yang sah dan terbukti menyalurkan dana zakat.

Portal online yang aman dan amanah untuk menyalurkan zakat mal salah satunya adalah Go Amal. Semua dana zakat mal yang dibayarkan oleh muzaki akan disalurkan oleh BSI Maslahat kepada golongan yang berhak menerima zakat (8 asnaf) melalui program -program yang dimiliki BSI Maslahat.

Tidak perlu khawatir dan ragu lagi, bayarkan zakat mal mu melalui portal online GoAmal sekarang.

Beranda
GoAmal
Akun