Niat dan Waktu Utama Zakat Fitrah - GoAmal

Niat dan Waktu Utama Zakat Fitrah

tunaikan zakat fitrah di goamal.org

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Zakat fitrah dapat dibayarkan sejak memasuki bulan Ramadan hingga memasuki awal bulan Syawal. Rentang waktu ini cukup panjang untuk mengeluarkan zakat, sehingga banyak yang bertanya kapan waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat?

Waktu Utama Mengeluarkan Zakat

Ulama membagi waktu untuk membayar zakat fitrah menjadi 5 waktu, yaitu :

  1. Waktu Mubah yaitu dimulai dari masuknya bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan Ramadan.

  2. Waktu Wajib yaitu saat matahari mulai terbenam di akhir Ramadan.

  3. Waktu Sunah yaitu setelah salat subuh pada 1 Syawal hingga sebelum salat Id.

  4. Waktu Makruh yaitu setelah selesai salat Idulfitri hingga terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal.

  5. Waktu Haram yaitu setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal atau setelah lewat tanggal 1 Syawal.

Berdasarkan pembagian waktu tersebut, waktu utama untuk membayar zakat fitrah adalah saat matahari mulai terbenam di akhir bulan Ramadan.

Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka zakatnya diterima. Barangsiapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah” (HR. Abu Daud)

Bacaan Niat Zakat Fitrah

Setiap amalan yang dilakukan seorang muslim tergantung dari niatnya. Dalam sebuah hadits arba’in, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya.”

Niat menjadi hal yang penting dalam melakukan amalan termasuk dalam membayar zakat fitrah. Berikut adalah bacaan niat zakat fitrah:

1. Bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an nafsi fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fadhu karena Allah ta’ala”

2. Bacaan niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh keluarga

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘anni wa an jami’i ma yalzimuniy nafaqatuhum syar’an fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fadhu karena Allah ta’ala”

3. Bacaan niat zakat fitrah untuk istri

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an zaujati fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardhu karena Allah ta’ala”

4. Bacaan niat zakat fitrah untuk anak laki-aki

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an Waladi fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku, fardhu karena Allah ta’ala”

5. Bacaan niat zakat fitrah untuk anak perempuan

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an binti fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, fardhu karena Allah ta’ala”

6. Bacaan niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an (Nama yang diwakilkan) fardhan lillahi ta’ala

Artinya :”Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk (Nama yang diwakilkan) Fardhu karena Allah ta’ala”

Demikianlah waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah beserta bacaan niatnya. Segera bayarkan zakat fitrah sebelum batas waktunya. Bayar zakat fitrah mudah melalui GoAmal.

Beranda
GoAmal
Akun